NEXON Akadémia főoldal
   
ELÉRHETŐSÉG BELÉPÉS GY.I.K. REGISZTRÁCIÓ INFORMÁCIÓ
NEXON Akadémia bérletOnline konferenciákHR, MunkaügyGazdasági szakterületJogi szakterületKöltségvetési szektorOKJ-s képzésekSzoftveres képzésekTréningek
Főoldal :: Online konferenciák :: Hírek :: Észrevételek, kifogások és válaszok a negyedik OBB első fordulójának feladataihoz
BerTb június 01.Hír
Észrevételek, kifogások és válaszok a negyedik OBB első fordulójának feladataihoz
A feladatok kidolgozását végző szakértők – felhasználva az eddigi OBB-ék tapasztalatit is – igyekeztek rendkívül körültekintő ódon megalkotni a forduló feladatait. Minden bizonnyal ennek döntő része volt abban, hogy az első forduló kapcsán mindösszesen néhány észrevételt kaptunk.
tovább >>

BerTb június 01.Hír
Lezajlott a negyedik alkalommal elindított Országos Bérügyviteli Bajnokság első fordulója
A NEXON április közepén ismét útjára indította – a 2 millió forint összdíjazású – IV. Országos Bérügyviteli Bajnokságot, amely élvezi a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakmai támogatását is.
tovább >>

 
Hírek

Észrevételek, kifogások és válaszok a negyedik OBB első fordulójának feladataihoz

2016-06-01 14:23:56 - BerTb
 

A feladatok kidolgozását végző szakértők – felhasználva az eddigi OBB-ék tapasztalatit is – igyekeztek rendkívül körültekintő ódon megalkotni a forduló feladatait. Minden bizonnyal ennek döntő része volt abban, hogy az első forduló kapcsán mindösszesen néhány észrevételt kaptunk.

Az első feladat kapcsán pl. semmilyen nehézség, értelmezési probléma nem merült fel.

A második feladat is csak egy versenyzőnek okozott kétféle nehézséget, melyek közül az egyik csupán technikai jellegű volt és a megoldás folyamatában merült fel. (Például Mit jelent a részösszegek 2 tizedes pontossággal való kiszámolása?) A technikai jellegű felvetésekre a kérdezőnek azonnal válaszoltunk.

A második feladat kapcsán versenyzőnknek az is nehézséget okozott, hogy megkülönböztesse a munkaviszony létesítését, illetve a munkaszerződés megkötését. Tudva lévő, hogy a munkaviszony létesítésének napján a munkaviszony létrejön, ez a nap a munkaviszony kezdete, míg a munkaszerződés megkötésének (létesítésének) napján a munkaviszony csak bizonyos esetekben jön létre. A feladat nem tért ki a munkaszerződés megkötésének napjára, és arra sem, hogy a munkaviszony létesítésének napját a munkaszerződésben szabályozták-e, vagy a törvény erejénél fogva a munkaszerződés megkötését követő napon jött-e létre. A feladat a munkaviszony létesítésének napját határozta meg, ezzel egyértelműen meghatározva a munkaviszony kezdetének napját. A munkaviszony létesítésének, illetve a munkaszerződés megkötésének helytelen értelmezése következtében a versenyzőnek nem sikerült pontosan megállapítani pl. a dolgozó által 2016. február hónapban ledolgozott időre járó jövedelemének, továbbá az igénybe vett szabadság idejére vagy a betegszabadság idejére járó jövedelmének összegét.

A Feleletválasztós teszthez semmilyen észrevétel, kommentár nem érkezett.

Az Igaz-hamis feladatok 10. állításával („A baleset üzemiségének elismerése iránti kérelmet a baleset bekövetkezésétől számított 1 éven túl nem lehet benyújtani.”) összefüggésben egyik versenyzőnk azt nehezményezte, hogy az általa adott – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 64. § (2) bekezdésére épülő – „igaz” válaszát nem fogadta el a rendszer. A helyes válasz ugyanis „hamis”, mivel a feladatban szereplő kijelentés nem tartalmazza a foglalkozási megbetegedésre vonatkozó kivételt, amely a versenyző által is idézett jogszabályi hivatkozásban szerepel. Tehát a foglalkozási megbetegedés esetén 1 éven túl is benyújtható a baleset üzemiségének elbírálására vonatkozó kérelem. Figyelemmel arra, ha az Ebtv. eltérően nem rendelkezik, üzemi baleseten a foglalkozási megbetegedést is érteni kell, így foglalkozási megbetegedés esetén a baleseti táppénz annak is jár, aki foglalkozási megbetegedés következtében válik keresőképtelenné és a baleseti táppénzre való jogosultság további feltételei fennállnak. A foglalkozási megbetegedés megállapítása orvosszakmai feladat, amelynek tényét értesítéssel –a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 6. melléklet – kell bizonyítani. Az értesítés alapján bírálja el a társadalombiztosítási kifizetőhely, illetve a kormányhivatal, hogy a foglalkozási megbetegedés baleseti ellátásra jogot adó üzemi balesetnek minősül-e.

Az Igaz-hamis feladatok 11. „igaz” állítása kapcsán („A munkavállaló saját gépjárművel történő munkába járását közigazgatási határon kívülről óvodai ellátást igénybe vevő gyermekére tekintettel engedélyezi a munkáltató. Mivel munkavállaló esetében a 9,- Ft/km-rel számolt költségtérítés összege magasabb, mint adott útvonalon a menetjegy/bérlet árának 86%-a, így a km-enként elszámolható összeget a munkáltató csökkentheti oly módon, hogy az megegyezzen a menetjegy/bérlet árának 86%-val.”) is kaptunk észrevételt, amely szerint „nem csökkenthető a 9 Ft/km-rel számolt összeg, mivel a Kormányrendelet szerint jár (nem adható) a munkavállalónak a bölcsődés óvodás gyermekre tekintettel … a költségtérítés, ezért nincs jogalapja a csökkentésnek”. Az észrevételt megfogalmazó versenyző azt kérdezte, hogy „milyen jogszabályi hivatkozással csökkenthetem az összeget”?

Szakértőink véleménye szerint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4.§ azokat az eseteket sorolja fel, amikor a munkáltató köteles a munkába járás költségtérítéseként a kilométerenkénti 9 forint fizetésére. A rendelkezés azonban nem zárja ki, hogy a munkáltató más – munkába járásnak minősülő – esetekben is alkalmazza a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés b) pontjának rendelkezését anélkül, hogy vizsgálná a munkahelyre való eljutás konkrét körülményeit. Ebben az esetben a költségtérítés fizetése a munkavállaló és a munkáltató megállapodásának függvénye. Ebben az esetben a munkáltató eltérhet a 9,- Ft/km költségtérítési összegtől. Nincs azonban akadálya annak, hogy a Korm. rendelet 4.§ szerinti esetben a felek közös megegyezése alapján a 9,- Ft/km összegnél alacsonyabb költségtérítésben állapodjanak meg. Erre vonatkozó adatot a kérdés nem tartalmazott, így a felek közös megegyezése alapján lehetőség van arra, hogy a munkáltató csökkentse a 9,- Ft/km költségtérítést oly módon, hogy az megegyezzen a menetjegy/bérlet árának 86%-val. [Mindezekhez hozzátehetjük még a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 5.§ (2) bekezdésében megfogalmazott jogról lemondó vagy abból engedő nyilatkozat értelmezési alapelvét is, amely szerint jogszerűen lemondhat a munkavállaló például a munkába járás költségtérítéséről, annak egy részéről, főleg, ha a munkabér a felmerülő költségekre tekintettel került megállapításra.]

Az Igaz-hamis feladatok 15. „hamis” állításával összefüggésben („Munkavállaló lakóhelye – Vác – és munkavégzési helye – Budapest – között a közösségi közlekedés a napi munkába járáshoz megfelelő, a várakozási idő minimális. Munkavállaló csupán kényelmi megfontolásból mégis autóval szeretne munkába járni. Munkáltató álláspontja szerint ez esetben a költségtérítés a munkavállaló nem önálló tevékenységéből származó bevételének minősül, így azt adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli.”) is érkezett kérdés, amely azt tudakolta, hogy hol találok erre vonatkozóan jogszabályi hivatkozást, hogy valóban adhatom adómentesen a kártya feltöltésének 86%-át külön szerződés alapján”? Szakértőink – hivatkozva a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján elérhető tájékoztatóra – úgy vélekedtek, hogy az Szja. törvény 25.§ (2) bekezdésének ba) pontjának értelmében a nem önálló tevékenységből származó jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet a munkáltató a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elszámolás ellenében, legfeljebb a bérlet/a jegy árát meg nem haladó értékben ad a munkavállalónak. Ide értendő az az eset is, amikor a juttatás a munkáltató nevére szóló számla ellenében történő térítés formájában valósul meg.

(Abban az esetben, ha a munkába járást biztosító hagyományos papír alapú bérletet/jegyet a közlekedési szolgáltató chip-kártyás rendszerrel váltja fel, akkor a következő feltételek mellett alkalmazhatóak az Szja. törvény szabályai: A közlekedési szolgáltatónak az adott munkavállalóval úgy kell megkötnie a szerződést, hogy rögzítsék abban az összes olyan adatot [a munkavállaló neve, az útvonal, ahol a kártya használható], amely a költségtérítéshez szükséges. Ha a munkavállaló jogosult a munkába járással kapcsolatos költségeinek megtérítésére, akkor a szerződés megőrzése mellett a chip-kártya feltöltésekor a munkáltató nevére kiállított számlák alapján a magánszemély részére a „bérlet” árának, azaz feltöltési értékének, a megtérítése címén kifizetett összeget a jövedelemszámítás során nem kell figyelembe venni.)

 
Kapcsolódó rendezvények:
Dátum
Cím
Előadók
Információ
Jelen kategóriában nincs rendezvényünk!
Címkék:
Bér- és tb. ügyvitel (108), Országos Bérügyviteli Bajnokság (4)
 
Loading
Bejelentkezés


Rendezvénynaptár

 
Találkozzunk a Facebookon!Címkék
Munkaügy (486), Gazdaság (407), Jog (201), NEXON (181), Költségvetési intézmények (173), NEXONbér (168), Bérszámfejtés (166), Munka Törvénykönyve (156), Munkabér (138), Nyugdíj (138), Társadalombiztosítás (134), Egészségügy (119), Bér- és tb. ügyvitel (118), Kormány (100), Cafeteria (80), Szja (74), Polgári Törvénykönyv (72), kkv (69), Önkormányzatok (68), Adó (65), Munkáltató (59), NAV (58), Munkajog (56), Munkavállaló (55), Költségvetés (55), Kórházak (55), Adótörvények (53), Munkaidő (52), Járulék (51), HR (51), Tréning (44), Szabadság (42), Közalkalmazottak (40), Táppénz (38), Bérkompenzáció (37), gyed (35), Áfa (34), Adatvédelem (34), Egészségbiztosítás (33), Távolléti díj (33), Csődtörvény (31), Közbeszerzés (31), NGM (30), Szociális hozzájárulási adó (30), Kommunikáció (27), Munkaszerződés (27), Köztisztviselők (27), Oktatás (23), Öngondoskodás (23), Munkahelyvédelmi akcióterv (23), Kjt (21), Felnőttképzés (21), Szakképzési hozzájárulás (21), Társasági adó (21), csecsemőgondozási díj (20), Dr. Dudás Katalin (20), SZÉP kártya (20), Szakképzés (19), kata (19), OKJ (18), Dr. Bogdán Zsuzsanna (17), Erzsébet utalvány (17), Munkaügyi ellenőrzés (17), Hulladékgazdálkodás (16), Cégeljárás (16), Munkaviszony (16), Családjog (15), eva (15), kiva (15), Környezetvédelem (14), Kisvállalkozói adó (14), Motiváció (13), munkaidő-keret (13), Rehabilitáció (12), OEP (12), tb. kifizetőhelyek (12), Időgazdálkodás (12), Szocho (11), Stressz (11), Országos Bérügyviteli Bajnokság (11), Tranzakciós adó (11), Gyógyszertámogatás (11), Végrehajtás (11), Közszolgálati tisztviselői törvény (11), thgys (11), Munkabaleset (11), Online marketing (10), Havi bevallás (10), Ügyelet (10), Munkavédelem (10), Öröklési jog (10), Kiválasztás (10)