NEXON Akadémia főoldal
   
ELÉRHETŐSÉG BELÉPÉS GY.I.K. REGISZTRÁCIÓ INFORMÁCIÓ
NEXON Akadémia bérletOnline konferenciákHR, MunkaügyGazdasági szakterületJogi szakterületKöltségvetési szektorOKJ-s képzésekSzoftveres képzésekTréningek
Főoldal :: Cimke
 

Hulladékgazdálkodás hírek és rendezvények

Gazdasági május 31.Rendezvény
Öngondoskodás Expo 2013

Részvételi díjak

Magánszemélyeknek

áprilisban történő jelentkezés esetén bruttó 3.000 Ft.-/fő
májusban történő jelentkezés esetén bruttó 4.000 Ft.-/fő
a helyszínen történő jelentkezés esetén bruttó 5.000 Ft.-/fő

Cégeknek (ha cégnévre kéred a számlát)

áprilisban történő jelentkezés esetén 4.500 Ft+áfa/fő
májusban történő jelentkezés esetén 6.000 Ft+áfa/fő
a helyszínen történő jelentkezés esetén 7.500 Ft+áfa/fő

tovább >>

Gazdasági május 16.Rendezvény
A veszélyes áruk szállítására vonatkozó globális előírások változásai 2013-tól
A szemináriumot ajánljuk mindazoknak, akik a fuvarozás, vegyipar és kereskedelem területén vállalkozók, szakemberek, ADR ügyintézők, fuvarszervezők, gépkocsivezetők.
tovább >>

Gazdasági március 20.Rendezvény
Fókuszban a Hulladék Törvény végrehajtási rendeletei - Szakmai reggeli
A Magyar Országgyűlés elfogadta hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvényt, amelynek végrehajtására 27 kormányrendeletet és 17 miniszteri rendeletet kell megalkotni, illetve módosítani.

Eddig megjelent 12 végrehajtási rendelet, és március 1-én várhatóan további 8 lép hatályba. Az előadás keretében a hallgatók áttekintést kapnak a megjelent végrehajtási rendeletekről és ezzel kapcsolatos feladataikról, adminisztrációs kötelezettségeikről.
tovább >>

Gazdasági február 21.Rendezvény
Hulladék bevallás, adatszolgáltatás, nyilvántartás - Változások 2013-ban - Üzleti reggeli
Előadónk egy délelőtt alatt megismerteti a nyilvántartással, az adatszolgáltatással és a bevallással kapcsolatos jogszabályi hátteret, a felmerülő problémákat és a gyakorlati megoldásokat, valamint konzultációs lehetőséget biztosít minden résztvevő számára. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény valamennyi hulladék termelője, birtokosa és kezelője számára nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő.
tovább >>

Gazdasági január 10.Rendezvény
Új Hulladékgazdálkodási törvény - Szakmai reggeli
A Parlament 2012. november 26-án elfogadta a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvényt, amely 2013. január 1-én lép hatályba. A törvény számtalan új fogalmat vezet be és számtalan új elemet tartalmaz. A törvény végrehajtásához 44 végrehajtási jogszabályt kerül megalkotásra, amelyek január 1-ével életbe lépnek.

Szakértő előadónkkal áttekintjük az életbe lépő új törvényt, a jogszabályokat és az ismert tervezetek legfontosabb elemeit.
tovább >>

Gazdasági május 15.Rendezvény
Zöld Növekedés - Magyarország 2012.

Az OECD 2011-ben elfogadta a Green Growth Stratégiát, amely irányadó célokat, indikátorokat és megvalósítási eszközöket fogalmaz meg. Több élenjáró nyugat-európai és távol-keleti ország példája mutatja, hogy megfelelő szabályozási környezetben fejlődő zöld gazdaság miképpen növelheti a hazai és multinacionális nagyvállalatok, a KKV-k növekedési kilátásait, versenyképességük és munkahelyteremtő képességük javításának lehetőségeit. Magyarországon is indokolt, hogy az állam, a tudomány és a gazdaság képviselői számba vegyék a szükséges intézkedéseket és összehangolt programokat dolgozhassanak ki.

A rendezvényről részletesebben a www.okohatekony.hu weboldalon olvashat.

Ezt szolgálja a program struktúrája is.

 • Fejlesztési és üzleti stratégiák - PLENÁRIS
  A horizontális (pénzügy, K+F, innováció, oktatás, foglalkoztatás, társadalmi felelősség) akcióprogramok alapja a kérdéskör szempontjából leginkább releváns szektorok (így Energia, IKT, Agrárium, Közlekedés, Ipar, Kereskedelem, Turizmus, Egészség, Környezet, Víz) összehangolt elemzése, a szűk keresztmetszetek feltárása, illetve egy valóban hatékony cél- és eszközrendszer beazonosítása.
 • Ágazati érdekek és kompetenciák - KEREKASZTAL
  A döntéshozók, így cégek irányítói, gazdasági vezetői, az állami szervek képviselői, helyi önkormányzati vezetők, illetve társadalmi és tudományos szervezetek részvételével a kerekasztal résztvevői megfogalmazzák középtávú elgondolásaikat, rendszerfejlesztési elképzeléseiket, társadalmi hozzájárulásukat és üzleti érdekeiket a zöld növekedés szolgálatában.
 • Intelligens termék, technológiák, hálózatok, eljárások - SMART CORNER
  Az innovatív szervezetek megoszthatják gondolataikat, tudásukat, képességüket, illetve bemutathatják a legjobb gyakorlatokat, élenjáró technológiáikat és megoldásaikat.

Kinek szól a rendezvény?
Állami szervezetek, hatóságok, megyei és települési önkormányzatok, iparvállalatok, kereskedelmi vállalatok, közszolgáltatók, közintézmények, tudományos műhelyek, üzletfejlesztési tanácsadók, társadalmi szervezetek, magánszemélyek.

Smart Corner
A rendezvény idején működő Smart Corner kiállítás információs és prezentációs felületet biztosít mindezek bemutatására, az érdeklődőkkel való kapcsolatok kialakítására, továbbfejlesztésére. A Smart Corner lehetőséget nyújt előzetes igény esetén partnertárgyalások lebonyolítására is.

Szakmai Hozzájárulás, szponzoráció
Várjuk a szakmai partnerek közreműködését a rendezvény tematikájának formálásában.
Hardy András +36 30 9480023; D. Kovács Gábor +36 20 2038888

A rendezvényről részletesebben a www.okohatekony.hu weboldalon olvashat.


tovább >>

Gazdasági február 29.Rendezvény
2. TERMÉK ÉS KÖRNYEZET KONFERENCIA
Hulladék. Nem probléma. Lehetőség.

A 2. Termék és Környezet Konferencia a magyarországi termékdíj és hulladékgazdálkodás átfogó szabályozási és működési keretrendszerét állítja középpontba, a kérdéskör elismert szaktekintélyeinek tolmácsolásában. Ennek aktualitása, hogy

 • 2011. december 29-én megjelent a Kormány 343/2011. (XII. 29.) rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény végrehajtásáról,
 • 2011. december 30-án a vidékfejlesztési miniszter beterjesztette az Országgyűlésnek a hulladékról szóló törvényjavaslatot.

A jogszabályok hatékony alkalmazása az egyes, speciális kezelést igénylő hulladékcsoportokban állami, önkormányzati és vállalkozói oldalról folyamatos párbeszédet, intenzív együttműködést igényel.

Gyártók, forgalmazók, kereskedők, szolgáltatók, önkormányzatok, közintézmények gazdálkodási tevékenységét jelentősen érinti, hogy a jövőre nézve milyen kötelezettségeket rögzítenek az új jogszabályok. Ugyanígy alapvető kérdés a magyarországi hulladékgazdálkodás átalakuló struktúrája, a helyi önkormányzatok változó jogköre, a hasznosítás új elve és gyakorlata, a végrehajtás megváltozott intézményrendszere, illetve a hatóságok közötti munkamegosztás. Fokozott szakmai érdeklődés kíséri, hogyan valósul meg a gyártói és forgalmazói felelősség kiterjesztése, az átruházási módja az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségre.

A résztvevő

 • informálódhat, egyben véleményt alkothat a környezetvédelmi termékdíj törvény és az új hulladékgazdálkodási törvény és végrehajtási rendeletei, a hulladék-megelőzés új alapokra helyezésével kapcsolatos állami, önkormányzati és gazdálkodói intézkedések, illetve a hazai és EU szabályozás kapcsán
 • közvetlen szakmai kapcsolatot építhet kormányzati szabályozói és hatósági szervekkel, települési önkormányzatokkal, iparági szervezetekkel, kutatóműhelyekkel,
 • képet kaphat az ökohatékony gazdaság kialakítását támogató környezetvédelmi fejlesztési politika irányváltásáról, megalapozhatja fenntarthatósági, fejlesztési, üzlet- és pénzügypolitikájukat
 • fejlesztheti szakértői/tanácsadói hálózatukat a termékdíjjal és hulladékgazdálkodással kapcsolatos új teendők ellátásához, a tevékenységek auditálásához
 • a gyártók, forgalmazók, kereskedők, fuvarozók, szállítmányozók, illetve hulladékhasznosítási illetve gazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások, figyelemmel kísérhetik és formálhatják hulladékgazdálkodási kötelezettségeik 2012-től hatályos rendjéről szóló párbeszédet
 • tájékozódhatnak a hulladékgazdálkodás igazgatásában, szervezésében és ellenőrzésben, illetve a települési önkormányzatok és szolgáltatók feladataiban, felelősségében történt változásokról,
 • megismerhetik az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség közvetítői, szolgáltatás-megrendelői és ellenőrzési feladatait, különös tekintettel az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv elkészítésére és a Termékdíj Bizottság működésére, illetve a
 • 2012-re vonatkozó pályáztatás folyamatát a válogatott, illetve szelektív települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó közszolgáltatókkal kötendő új szerződésekhez

Szakmai támogató:

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ)


tovább >>

Bejelentkezés


 
Címkék
Munkaügy (491), Gazdaság (407), Jog (202), NEXON (181), Költségvetési intézmények (173), NEXONbér (168), Bérszámfejtés (166), Munka Törvénykönyve (156), Munkabér (140), Nyugdíj (138), Társadalombiztosítás (134), Egészségügy (119), Bér- és tb. ügyvitel (118), Kormány (100), Cafeteria (80), Szja (74), Polgári Törvénykönyv (72), kkv (69), Önkormányzatok (68), Adó (65), Munkáltató (63), Munkajog (61), Munkavállaló (59), NAV (58), HR (56), Költségvetés (55), Kórházak (55), Munkaidő (54), Adótörvények (53), Járulék (51), Tréning (44), Szabadság (42), Közalkalmazottak (40), Táppénz (38), Bérkompenzáció (37), Adatvédelem (36), gyed (35), Áfa (34), Egészségbiztosítás (33), Távolléti díj (33), Csődtörvény (31), Közbeszerzés (31), NGM (30), Szociális hozzájárulási adó (30), Munkaszerződés (29), Kommunikáció (27), Köztisztviselők (27), Oktatás (23), Öngondoskodás (23), Munkahelyvédelmi akcióterv (23), Kjt (21), Felnőttképzés (21), Szakképzési hozzájárulás (21), Társasági adó (21), Dr. Dudás Katalin (21), csecsemőgondozási díj (20), SZÉP kártya (20), Szakképzés (19), kata (19), OKJ (18), Dr. Bogdán Zsuzsanna (17), Erzsébet utalvány (17), Munkaügyi ellenőrzés (17), Hulladékgazdálkodás (16), Cégeljárás (16), Munkaviszony (16), Családjog (15), eva (15), munkaidő-keret (15), kiva (15), Környezetvédelem (14), Kisvállalkozói adó (14), Motiváció (13), Rehabilitáció (12), OEP (12), tb. kifizetőhelyek (12), Időgazdálkodás (12), Szocho (11), Stressz (11), Gyógyszertámogatás (11), Országos Bérügyviteli Bajnokság (11), Tranzakciós adó (11), Végrehajtás (11), Közszolgálati tisztviselői törvény (11), thgys (11), Munkabaleset (11), Online marketing (10), Havi bevallás (10), Ügyelet (10), Munkavédelem (10), Öröklési jog (10), Kiválasztás (10)
Loading