NEXON Akadémia főoldal
   
ELÉRHETŐSÉG BELÉPÉS GY.I.K. REGISZTRÁCIÓ INFORMÁCIÓ
NEXON Akadémia bérletOnline konferenciákHR, MunkaügyGazdasági szakterületJogi szakterületKöltségvetési szektorOKJ-s képzésekSzoftveres képzésekTréningek
Főoldal :: Cimke
 

Szakképzés hírek és rendezvények

HR, Munkaügy március 20.Rendezvény
A szakképzést, duális képzést és felnőttképzést érintő innovatív változások

Az év elején ismét számos helyen kisebb-nagyobb módosításokat hajtottak végre a szakképzés, a duális képzés és a felnőttoktatás/felnőttképzés rendszerében. A konferencia áttekintést kíván nyújtani azokról a témakörökről, amelyek új elemként kerültek be az egyes rendszerekbe, vagy új értelmezést kaptak az átalakítás során. A konferencia éppen ezért érinteni kívánja a következő témaköröket: tanulószerződés megkötésére való jogosultság; szakképzési hozzájárulásra kötelezettek köre; csökkentő tételt igénybe vehető gazdálkodók; felnőttoktatási tevékenység normatív támogatása, felsőoktatási duális képzés, mellék-szakképesítés, ágazati képző központ, kamarai gyakorlati oktatói képzés, külső értékelés, előzetes tudásmérés; „tiszta távoktatás”; képzési terv; közfoglalkoztatottak, álláskeresők és inaktív személyek bevonása a felnőttképzésbe; ágazati készségtanácsok, a szakképzési hozzájárulás elszámolásának szabályai stb.

A konferenciát azoknak a kiválóságoknak ajánljuk,
akik szemlélődés helyett részt is kívánnak venni a gyakorlati képzésben!


tovább >>

HR, Munkaügy március 09.Rendezvény
Gyakorlati képzés és a saját dolgozók képzése vállalati és intézményi nézőpontból

Gyakorlati képzés és a saját dolgozók képzése vállalati és intézményi nézőpontból

A közép- és felsőoktatási szinten megvalósuló gyakorlati képzés, valamint a felnőttképzés (adó)jogszabályi és HR vonzatai, avagy megéri-e bekapcsolódni egy gazdálkodó szervezetnek a gyakorlati képzésbe, illetve a saját dolgozók képzésébe?

Szemlélődni vs. részt venni a gyakorlati képzésben?

Szemtanúi és érintettjei vagyunk a duális képzés, illetve a gyakorlati orientáció térnyerésének mind a szakképzésben, mind a felsőoktatásban. Sokaknak tetszik, hogy egyre nagyobb szerepet játszanak a vállalatok gyakorlati képzésben, amely stabil hátországot jelent a gazdaságnak. Mások erős kritikával illetik a képzési rendszer irányváltását, mert álláspontjuk szerint a mának szól, és nem a holnap fejlődését biztosítja, illetve sokallják az ezzel járó munkáltatói terheket.

Az év elejétől hatályos kormányzati rendelkezések (a gyakorlati képzés normatíváinak mértéke, a tanulói és hallgatói díjazás minimális összege, az elszámolható normatívák; a tanulói és hallgatói díjazás adókötelezettsége stb.) jelentős hatást gyakorolnak a vállalatok attitűdjére a gyakorlati képzésbe való bekapcsolódást illetően. A tapasztalatok szerint egyre több vállalat teszi fel a kérdést: maradjunk továbbra is szemlélődők vagy legyünk résztvevői a közép- és felsőoktatás szintjén kibontakozó gyakorlati képzésnek?

A konferencia küldetése, hogy szempontokat szolgáltasson a résztvevőknek a kérdés megválaszolásához. A konferencia szervezőinek sikerült megnyerni a szakma élvonalbeli szereplőit, akik képesek reális képet felvázolni az optimális döntések kialakításához.

A konferencia moderátora gondoskodik arról, hogy a menet közben felmerülő kérdések ne maradjanak a levegőben, és minden érdeklődő érdemi választ kapjon kérdésére, amelyet már előre is örömmel fogadnak a szervezők!

A konferencia témájában elmélyülni vágyók számára a konferencia moderátora (Dr. Henczi Lajos) két cikket is mellékel az érdeklődőknek:

 • A gazdálkodó szervezetek részvételi lehetősége a felsőoktatásban.
  Melyiket válasszuk: a kooperatív vagy duális modellt?
  LETÖLTÉS (PDF)
 • Vállalati akadémia/egyetem, a gyakorlati képzés új és hatékony terepe
  LETÖLTÉS (PDF)

tovább >>

HR, Munkaügy május 25.Rendezvény
A duális képzés és a tanulók, hallgatók szakmai gyakorlatával összefüggő vállalati/intézményi kötelezettségek, különös tekintettel a május 31-ig esedékes tennivalókra
A duális szakképzés világában a május fontos mérföldkő, mivel május 31-ig – lehetőség szerint – meg kell kötni a tanulószerződéseket, és – rövid időn belül – ellenjegyzés céljából továbbítani kell az illetékes gazdasági kamarának. Mindezeken túl – néhány speciális esetben – elszámolási és bevallási kötelezettségek is jelentkeznek május 31-ig. Tengernyi tehát a teendő, amelyek közül azok kerülnek elsősorban a konferencia fókuszába, amelyek az érdeklődők kérdéseire reflektálnak. Május 15-éig várjuk - a varga.roberta@nexon.hu e-mail címre - jelentkezőink kérdéseit, amelyeket szakértő előadóinknak továbbítunk, akik a rendezvényen válaszolnak rájuk.

A konferencia moderátora:
Dr. Henczi Lajos, c. főiskolai tanár, a NEXON Akadémia szakmai vezetője

tovább >>

HR, Munkaügy április 07.Rendezvény
A duális szakképzés vállalati nézőpontból
Teória vs. praxis

tovább >>

HR, Munkaügy június 03.Rendezvény
A VÁLLALATI KÉPZÉSRE LESELKEDŐ HATÓSÁGI VESZÉLYEK
Vállalati képzés a gyakorlatban, avagy hogyan kerüljük el az üresjáratokat és a hatósági büntetéseket
Egy kalap alá vehetjük-e a képzést, a belső képzést, a vállalati képzést és a felnőttképzést?

2015. június 30-a után már csak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásában szereplő szakmai programkövetelmény alapján kidolgozott képzési programmal és hatósági engedély birtokában folytathatnak a vállalatok/intézmények egyéb (támogatott) szakmai képzést, amely sok kérdést vet fel!

A konferencia elsősorban az alábbi kérdések megválaszolását segíti elő:

 • Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a vállalati képzések megtervezésekor?
 • Mit jelent a vállalati belső képzés?
 • Milyen vállalati képzések engedélykötelesek?
 • Az engedélyezett vállalati képzések adnak-e szakmai végzettséget?
 • Hogyan lehet megszerezni az egyéb szakmai képzéshez szükséges kamarai nyilvántartást? Mit lehet tenni elutasítás esetén?
 • Milyen feltételek (pl. személyi feltételek, vagyoni biztosíték, minőségbiztosítási rendszer, szakmai vezető) kellenek a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedély megszerzéséhez?
 • Milyen működési feltételeknek kell eleget tenni az engedélyezett képzések szervezése során?
 • Hogyan és mikor kell a hatóságot tájékoztatni a szakmai képzésekről?
 • Milyen dokumentációs kötelezettségek terhelik a képzést szervező vállalatokat?
 • Hogyan és mikor ellenőrzik a képzéseket? Mibe kerül a normasértés?

A NEXON – interaktív módon, esettanulmányok feldolgozásával, a „szakértők professzorainak” bevonásával – a fenti kérdéskörben felnőttképzési konferenciát szervez.

Minden résztvevőnek - a konferenciát követően - ajándékba elküldjük az alábbi elektronikus könyvet:
Farkas Éva – Henczi Lajos: A felnőttképzés új szabályozása, Felnőttképzési kézikönyv

tovább >>

Gazdasági november 06.Rendezvény
A vállalati belső képzésekre vonatkozó új szabályok

A vállalati belső képzésekre vonatkozó új szabályok

Lehet saját dolgozókat is képezni szakképzési hozzájárulás terhére! Engedélyeztetni kell a vállalati belső képzéseket a hatóságnál!

2012. január 1. előtt a szakképzési hozzájárulásra kötelezett szervezetek a saját munkavállalóik képzési költségeit viszonylag egyszerűen teljesíthető feltételekkel számolhatták el a szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségük terhére. A tapasztalatok azt mutatták, hogy nagyon alacsony volt ennek a rendszernek a hatékonysága, ezért az SZHJ törvény újra szabályozta ezt, hogy csak a valóban szükséges képzések legyenek támogatva. Ennek érdekében született meg a 21/2013. (VI. 18.) NGM-rendelet a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról.


tovább >>

Gazdasági január 30.Rendezvény
Szakképzési hozzájárulás - befizetni vagy elkölteni?

tovább >>

HR, Munkaügy december 11.Rendezvény
Szakképzési hozzájárulás 2013-ban
A szakképzési rendszer szabályozásában jelentős változások várhatók 2013. január 1-től, melynek kiemelt célja a duális képzés további kiterjesztése, melyben meghatározó szerepet kapnak a gazdálkodó szervezetnél szervezhető szakmai gyakorlati képzések. Konferenciánkon minden, a témát érintő kérdésére választ kap szakértő előadónktól.
tovább >>

HR, Munkaügy szeptember 27.Rendezvény
A szakképzési hozzájárulás 2012.

tovább >>

HR, Munkaügy április 23.Rendezvény
Rendszerváltás a szakképzési hozzájárulás felhasználásában - Győr
Elfogyott a képzési kerete? Szüksége lenne képzésekre, fejleszteni szeretne? Képezze, fejlessze munkavállalóit EU-s forrásokból! Pályázatok rövid ismertetése szakértők által.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, NEXON, MILTON közös szervezésében

 • Igaz-e, hogy 2012. szeptember 1-ig még elszámolható a saját dolgozók képzése a szakképzési hozzájárulás terhére?
 • Egy gazdálkodó szervezet ebben az évben még nyújthat-e fejlesztési támogatást felsőoktatási intézménynek?
 • Lehet-e nettó visszaigénylő a gazdálkodó szervezet, ha együttműködési megállapodás keretében szervez gyakorlati képzést, tanulók és/vagy hallgatók számára?
 • Fontos szempont-e a köztartozás-mentesség a gazdálkodó szervezet számára a visszaigényléskor?
 • A szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett alapítvány, egyesület vagy egyházi jogi személy is szervezhet-e gyakorlati képzést szakképző iskola tanulója számára?
 • Lehet-e felnőttképzésben tanulószerződést kötni?
 • Minden szakmacsoportban azonos a gyakorlati képzés normatívája?

A válaszokat a szakterület elismert előadóitól hallgathatja meg konferenciánkon.

Jelentkezzen most, s mi megajándékozzuk a "Rendszerváltás a szakképzési hozzájárulás felhasználásában" c. szakcikkel, melynek szerzői: dr. Henczi Lajos (BGF/PSzK) és Kissné Horváth Marianna gazdasági tanácsadó (Saldo Zrt.)


tovább >>

HR, Munkaügy április 12.Rendezvény
Rendszerváltás a szakképzési hozzájárulás felhasználásában - Pécs
Elfogyott a képzési kerete? Szüksége lenne képzésekre, fejleszteni szeretne? Képezze, fejlessze munkavállalóit EU-s forrásokból! Pályázatok rövid ismertetése szakértők által.

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, NEXON, MILTON közös szervezésében

 • Igaz-e, hogy 2012. szeptember 1-ig még elszámolható a saját dolgozók képzése a szakképzési hozzájárulás terhére?
 • Egy gazdálkodó szervezet ebben az évben még nyújthat-e fejlesztési támogatást felsőoktatási intézménynek?
 • Lehet-e nettó visszaigénylő a gazdálkodó szervezet, ha együttműködési megállapodás keretében szervez gyakorlati képzést, tanulók és/vagy hallgatók számára?
 • Fontos szempont-e a köztartozás-mentesség a gazdálkodó szervezet számára a visszaigényléskor?
 • A szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett alapítvány, egyesület vagy egyházi jogi személy is szervezhet-e gyakorlati képzést szakképző iskola tanulója számára?
 • Lehet-e felnőttképzésben tanulószerződést kötni?
 • Minden szakmacsoportban azonos a gyakorlati képzés normatívája?

A válaszokat a szakterület elismert előadóitól hallgathatja meg konferenciánkon.

Jelentkezzen most, s mi megajándékozzuk a "Rendszerváltás a szakképzési hozzájárulás felhasználásában" c. szakcikkel, melynek szerzői: dr. Henczi Lajos (BGF/PSzK) és Kissné Horváth Marianna gazdasági tanácsadó (Saldo Zrt.)


tovább >>

HR, Munkaügy április 05.Rendezvény
Rendszerváltás a szakképzési hozzájárulás felhasználásában
NEXON-MILTON-Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezése
 • Igaz-e, hogy 2012. szeptember 1-ig még elszámolható a saját dolgozók képzése a szakképzési hozzájárulás terhére?
 • Egy gazdálkodó szervezet ebben az évben még nyújthat-e fejlesztési támogatást felsőoktatási intézménynek?
 • Lehet-e nettó visszaigénylő a gazdálkodó szervezet, ha együttműködési megállapodás keretében szervez gyakorlati képzést, tanulók és/vagy hallgatók számára?
 • Fontos szempont-e a köztartozás-mentesség a gazdálkodó szervezet számára a visszaigényléskor?
 • A szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett alapítvány, egyesület vagy egyházi jogi személy is szervezhet-e gyakorlati képzést szakképző iskola tanulója számára?
 • Lehet-e felnőttképzésben tanulószerződést kötni?
 • Minden szakmacsoportban azonos a gyakorlati képzés normatívája?

A válaszokat a szakterület elismert előadóitól hallgathatja meg konferenciánkon.

Jelentkezzen most, s mi megajándékozzuk a "Rendszerváltás a szakképzési hozzájárulás felhasználásában" c. szakcikkel, melynek szerzői: dr. Henczi Lajos (BGF/PSzK) és Kissné Horváth Marianna gazdasági tanácsadó (Saldo Zrt.)


tovább >>

Bejelentkezés


 
Címkék
Munkaügy (483), Gazdaság (407), Jog (201), NEXON (177), Költségvetési intézmények (173), NEXONbér (164), Bérszámfejtés (162), Munka Törvénykönyve (156), Munkabér (138), Nyugdíj (137), Társadalombiztosítás (133), Egészségügy (119), Bér- és tb. ügyvitel (113), Kormány (100), Cafeteria (80), Szja (74), Polgári Törvénykönyv (72), kkv (69), Önkormányzatok (68), Adó (65), Munkáltató (59), NAV (58), Munkavállaló (55), Költségvetés (55), Kórházak (55), Munkajog (53), Adótörvények (53), Járulék (51), HR (51), Munkaidő (51), Tréning (44), Szabadság (42), Közalkalmazottak (40), Táppénz (38), Bérkompenzáció (37), gyed (35), Áfa (34), Adatvédelem (34), Egészségbiztosítás (33), Távolléti díj (33), Csődtörvény (31), Közbeszerzés (31), NGM (30), Szociális hozzájárulási adó (30), Kommunikáció (27), Munkaszerződés (27), Köztisztviselők (27), Oktatás (23), Munkahelyvédelmi akcióterv (23), Öngondoskodás (23), Kjt (21), Felnőttképzés (21), Társasági adó (21), csecsemőgondozási díj (20), Szakképzési hozzájárulás (20), SZÉP kártya (20), Szakképzés (19), kata (19), Dr. Dudás Katalin (19), OKJ (18), Dr. Bogdán Zsuzsanna (17), Erzsébet utalvány (17), Munkaügyi ellenőrzés (17), Hulladékgazdálkodás (16), Cégeljárás (16), Munkaviszony (16), Családjog (15), eva (15), kiva (15), Környezetvédelem (14), Kisvállalkozói adó (14), Motiváció (13), Rehabilitáció (12), OEP (12), tb. kifizetőhelyek (12), Időgazdálkodás (12), munkaidő-keret (12), Szocho (11), Stressz (11), Országos Bérügyviteli Bajnokság (11), Tranzakciós adó (11), Gyógyszertámogatás (11), Végrehajtás (11), Közszolgálati tisztviselői törvény (11), thgys (11), Online marketing (10), Havi bevallás (10), Ügyelet (10), Munkabaleset (10), Öröklési jog (10), Munkavédelem (10), Kiválasztás (10)
Loading